Artikelcode
HBM507373

Afdichtkit Sikaflex 300ml 221 zwart

Hoog-waardige, multifunctionele, 1-C polyurethane afdichtkit.

Gewichtsklasse
Klein
Op voorraad
€ 17,16
Artikelcode
HBM507373
Afdichtkit Sikaflex 300ml 221 zwart
Afdichtkit Sikaflex 300ml 221 zwart

Sikaflex-221 is een hoog-waardige, multifunctionele, 1-C polyurethane afdichtkit met goed standvermogen die uithardt bij blootstelling aan luchtvochtigheid en zodoende een duurzaam elastomeer vormt.

Eigenschappen
  • 1-C polyurethaan
  • Elastisch
  • Reukarm
  • Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
  • Niet corrosief
  • Overschilderbaar
  • Schuurbaar
  • Hecht goed op een groot aantal verschillende soorten onder-gronden
  • Door NSF goedgekeurd voor incidenteel contact met voe-dingsmiddelen en beperkt gebruik in de buurt van drink-water
Toepassingen
  • Sikaflex-221 hecht goed op een groot aantal ondergronden en is geschikt voor het maken van duurzame, elastische afdichtingen met een grote sterkte. Geschikte ondergronden zijn hout; metalen, metaalgrondlak en laklagen (2-C systemen), keramische materialen en kunststoffen. Vraag de fabrikant om advies voordat u dit middel gebruikt op transparante of gepigmenteerde materialen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie.
Gevarenaanduidingen Afdichtkit Sikaflex 300ml 221 zwart
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Eerste hulp maatregelen Afdichtkit Sikaflex 300ml 221 zwart
Na het inademen Frisse lucht toedienen; bij klachten een arts raadplegen. Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Na inslikken Een arts raadplegen als de klachten niet minderen.
Maatregelen persoonlijke bescherming Afdichtkit Sikaflex 300ml 221 zwart
Handbescherming Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
Handschoenmateriaal Aanbevolen materiaaldikte > 0,12MM (nitrilrubber)
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Hiervoor moet de penetratietijd minstens 10 minuten zijn.
Oogbescherming Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.
Productspecificaties
Artikelcode HBM507373
Prijs € 17,16
Gewichtsklasse Klein
Merk Sikaflex
Soort Afdichtkit 
Materiaal 1-C polyurethane
Toepassing Hout, Metalen, Metaalgrondlak, Laklagen, Keramische materialen, Kunststoffen
Inhoud (in ml) 300
Kleur Zwart
Aantal 1